Termo Drewno

Produkt powstały z drewna naturalnego poddanego procesowi modyfikacji termicznej. Proces ten przeprowadzany jest w specjalnie przeznaczonej do tego celu komorze zwanej parzelnią wysokotemperaturową. Proces prowadzony jest w bardzo wysokich temperaturach sięgających 200°C przez określony czas w kontrolowanych warunkach przy ograniczonym dostępie tlenu (w przeciwnym razie drewno uległoby spaleniu). Tlen zastępowany jest w komorze – w zależności od technologii parą wodną, gazem obojętnym, spalinami lub olejem.termo

W wysokich temperaturach główne budulce ulegają pewnym przemianom chemicznym, co skutkuje zmianą niektórych właściwości fizycznych drewna. Poniżej opisano kilka mających szczególna znaczenie praktyczne.
W trakcie procesu nie stosuje się żadnych środków chemicznych (poza wodą), także otrzymany produkt jest całkowicie ekologiczny i bezpieczny dla zdrowia.

Zmiana barwy

Drewno za zwyczaj mocno ciemnieje. Stopień zmiany barwy zależy od gatunku drewna i intensywności procesu.

Wilgotność, higroskopijność.

Higroskopijności drewna modyfikowanego termicznie zmniejsza się – prościej mówiąc termo-drewno jest bardziej odporne na działanie wody – jest bardziej stabilne wymiarowo przy zmianach wilgotności. Można stosować takie drewno do łazienek i kuchni.

Ważnym aspektem, który jest naturalnym następstwem zmniejszenia higroskopijności, jest zmniejszenie tzw. wilgotności równoważnej. A co to takiego? Otóż drewno „dostosowuje” swoją wilgotność do warunków zewnętrznych: Większa wilgotność powietrza to większa wilgotność drewna i na odwrót, znaczenie ma również temperatura powietrza. W większości zastosowań zmniejszenie higroskopijności można uznać za zaletę. Są jednak pewne wady, o których należy wspomnieć: Zmiany w drewnie, które powodują zmniejszenie higroskopijności mają również wpływ na pomiar wilgotności drewna – jest on nieco trudniejszy – najszerzej stosowana metoda elektrometryczna (wilgotnościomierze „wbijane”) może dawać błędny wynik. Metoda pojemnościowa (wilgotnościomierze „Przykładane”) dają bardziej poprawny wynik, ale często wilgotność drewna mierzonego jest poza zakresem wilgotności mierzonej przez urządzenie. Najdokładniejszą metodą pomiaru jest metoda suszarkowo-wagowa.

Wytrzymałość mechaniczna

Drewno modyfikowane termicznie jest twardsze niż niemodyfikowane, ale mniej odporne mechanicznie – raczej nie sprawdziło by się, jako drewno konstrukcyjne ale w przypadku listew nie ma to większego znaczenia.

Termo-drewno jest też nieco bardziej kruche, co wymaga ostrożniejszej obróbki. Ale przy zastosowaniu odpowiednio ostrych narzędzi i należytej prędkości obróbki surowiec ten obrabia się bez problemów.